A EUCIP Core vizsgáról a diákok szemével

A projekt keretében négy szakközépiskola tanulói készültek fel a EUCIP Core vizsgára, hogy Magyarországon elsőként megszerezhessék az európai szinten elismert, EUCIP Core informatikai szakmai bizonyítványt.

A felkészülést interneten elérhető segédanyagok, gyakorló tesztek, és a tanárok által megtartott megtartott felkészítő foglalkozások segítették. A foglalkozásokon való részvétel nem volt kötelező, volt aki az önálló felkészülést választotta. Mivel mind a felkészítő anyagok, mind a vizsgatesztek magyarul és angolul is elárhetőek,  diákok maguk dönthették el, hogy melyik nyelven szeretnének vizsgázni.

A vizsgák után a tanulókat arra kértük, hogy egy 21 kérdésből álló online kérdőív  kitöltésével értékeljék az eredményt, és osszák meg velünk a tapasztalataikat. A kérdőívet a pilot képzésben résztvevők töltötték ki, és közülük is azok, akik legalább egy modulból vizsgát tettek.

A felmérés célja az volt, hogy visszajelzést kapjunk a tananyagokról, arról, hogy mennyire volt nehéz a vizsgateszt, rákérdeztünk arra, hogy milyennek tartották a vizsga körülményeit. Igyekeztünk választ keresni, arra is,  hogy van-e lényeges különbség az angol, illetve a magyar nyelven vizsgázók véleménye között.

A vizsgálatban a pilot képzés szervező és vizsgát lebonyolító valamennyi partneriskola részt vett. Összesen 74 hallgató töltötte ki a kérdőívet. A képzés formáját tekintve a többség (91%) nappali tagozaton tanul, a többiek esti képzésben vesznek részt. Ezen belül – 1 kivétellel – mindenki a 12-14. (esti képzésben második) évfolyam tanulója. A kitöltők között a nyelvek szerinti megoszlás a Tervezés/Plan modulban magyar 41, illetve angol 10, aFejlesztés/Build esetén 38, illetve 10, míg Üzemeltetés/Operate tudásterületen 48, és 26. Az is kiderült, hogy ez utóbbi tudásterület a legnépszerűbb.

A válaszadók döntő többsége (89%) szerint a vizsgát nem zavarta meg semmilyen körülmény sem. Hét fő jelölte, hogy volt zavaró tényező, közülük öt a fordítás hibáira utalt. Ez összecseng arra kérdésre adott válaszokkal, ahol kifejezetten a feltett kérdések és válaszok érthetőségére kérdeztünk rá. Nyelvtől függetlenül minden modulban a válaszadók több, mint 50%-a többnyire, vagy teljesen érthetőnek ítélte a szöveget. Hasonló képet mutat az is, amikor a rendelkezésre álló időről kérdeztük a jelölteket. Elenyésző azoknak a száma, akik kevésnek találták a rendelkezésre álló időt. A többségnek megfelelő volt, de voltak, akik soknak találták azt.

A továbbiakban arra kérdetünk rá, hogy a vizsgázók mennyire tartották nehéznek vizsgafeladatokat, iaz egyes modulokra kapott eredményeket mutatja meg.

A narancs és kék sáv szerint a feladatok megfeleltek a vártnak, illetve könnyebbek voltak annál. Nehezebbnek találta a feladatokat a válaszadók 35-38%-a. Bár nagyon tartottunk attól, hogy a Tervezés/Plan modul lesz a legnehezebb, meglepő módon itt született a legnagyobb arányú „könnyebb volt” válasz.

 

 

 

 

 

 

A felmérés eredményei alapján megfogalmazott következtetéseink, javaslataink:

  1. Az EUCIP Core képzési program kellően korszerű, és bevezetése az informatikai szakmákban támogatandó.
  2. Szükség van a jól kidolgozott magyar nyelvű tananyagra. Emellett nem mondhatunk le az angol nyelvű vizsga és felkészítés lehetőségéről.
  3. A fordításokat tovább kell csiszolni.
  4. A tananyagot kiegészítő felkészítést érdemes igénybe venni, megszervezni.
  5. Az írott és/vagy online tananyagok, segédanyagok szükségesek a széles körben való elterjesztéshez, illetve az egyéni felkészülés lehetőségének biztosításához.

Az elemzés további részletei Tóth Lajos Péter, a balatonfűzfői Öveges József Szakközépiskola és Gimnázium igazgató helyettese által készített hírlevélben olvashatóak.

Hírlevél megtekintése