I-T Shape Meeting Dublinban

A  harmadik I-T Shape találkozó házigazdája az Ír Számítástechnikai Társaság volt, 2014. október 23-24-én  Dublinban. A találkozó célja az volt, hogy a EUCIP képzések sikeres hazai bevezetését előkészítsük, a magyar partnerek megismerjék a képzésekkel kapcsolatos európai szintű eredményeket, és a magyar iskolák választ kapjanak a magyarországi bevezetéssel kapcsolatban felvetett kérdéseikre.

Jim Friars kifejezte örömét aziránt, hogy a EUCIP tanúsítvány a magyar diákok számára is elérhető lesz,  és egyben azt a reményét, hogy mindez pozitívan fog hozzájárulni az magyar szakképzés és a szakoktatás eredményességéhez  az informatikai szektorban.

A találkozót Hartyányi Mária (A projekt koordinátora – iTStudy Hungary Kft.) nyitotta meg, bemutatva a tevékenységi helyzetjelentést, amelyben bejelentette, hogy a projekt első évre tervezett eredményei megvalósításra kerültek és megfelelőek.

Mária kiemelte a EUCIP Core értékét, valamint megmutatta a T-Shaped szakmai koncepciót az IT szakirányban kiterjesztve az üzleti ismeretekre és készségekre.

 

EUCIP Rendszer a világban

Pierfranco Ravotto (AICA) eladása a EUCIP Core rendszer elismertségéről szólt Európában és a világban. Kifejtette, hogy a EUCIP Core képesítés még a kezdeti szakaszban tart és még gyerekcipőben jár. Olaszországban megközelítőleg 1000 vizsgát tesznek évente, de évről évre ez a szám folyamatosan növekszik. Bemutatta, hogy a EUCIP jelenleg hogy igazodik az e-CF-hez (a közös európai eCompetence Keretrendszert az Európai Bizottság támogatja). Azt jelezte előre, hogy a következő néhány évben a CEPIS (a nemzetközi informatikai szervezeteket képviselő testület), amelynek fő célja az információs társadalom fejlődésének elősegítése Európában, jobban fog azon az ügyön dolgozni, hogy összehangolja a EUCIP-ot az eCF-el.

Az eredmények fenntarthatóságának tervezése

Kocza Mihály bemutatta a magyar felmérés eredményeit, melybe a kis-és középvállalkozók tulajdonosait vonták be. A fő kérdés: „A vállalat tulajdonosainak érdeke-e, hogy olyan IT személyzetet foglalkoztassanak, akik EUCIP Core képesítéssel rendelkeznek?”. Ebben a jelentős felmérésben 700 céget kértek meg a válaszadásra, melyből 57 szervezet válaszolt. Arról számolt be, hogy az eredmény nagyon pozitív lett a válaszadóktól, 38%-uk alkalmaz IT-s munkatársat bármilyen tanúsítvány vagy képesítés megléte nélkül. Előadása zárásaként arra következtetett, hgoy ez a csoport lehetne a megfelelő célcsoport.

Dr Balogh Imre (Nyugat-magyarországi Egyetem), elvégzett egy érdekes tanulmányt, melyben a EUCIP Core tananyagot hasonlított össze a egyetemükön indított (BSc szintű) Business IT tantervével. A cél az volt, hogy lássa, milyen szorosan igazodnak egymáshoz, és az esetleges hiányokat azonosítani lehessen.Elégedett volt a jelentéssel, mely 70-90%-os átfedést mutatott a EUCIP Core és a Business IT kurzus tematikája között. Véleménye szerint a Business IT-t tanuló diákokat fel lehetne készíteni a EUCIP Core vozsgára néhány plusz felkészítő órával. Egy másik érdekes eredmény az volt, hogy a diákok előnyben részesítenék az európai szinten elismert tanúsítványt a szakmájukhoz adva. Úgy gondolják, hogy ez egy hozzáadott értéket képviselne a diplomájuk mellett.

A EUCIP Core tanúsítvány magyarországi lokalizációja

A EUCIP Core három modulból áll, melyek a következők: Tervezés, Fejlesztés, Üzemeltetés (PLAN, BUILD, OPERATE).

Három szakértői csoport lett felállítva, hogy vizsgálja át a modulok alkalmassáságt a magyaroszági szakképzésben. Minden modul:

1. Értékeli a sillabuszokat és feltérképezi a három angol tankönyv tartalmát.

2. Megnézi, hogy mennyire gyakorlatorientáltak a modulok.

3. Átnézi a QTB-ket (Kérdés alapú teszteket) értékük és nehézségi szintjük szempontjából.

4. Összehasonlítja a tartalmat a jelenleg magyar business IT diákok számára kínáltakkal.

A szakértői csoportok beszámolói

1. Csoport - Tervezés

Hartyáni Mária (iTStudy Hungary Kft.), aki a Tervezés (PLAN) szakértői csoport tagja, reported on well the module aligns to the HNRQ (Hungarian National Registry of Qualification). Kifejtette, hogy a ’Tervezés’ modul nem egy szokványos üzleti modul, nem szokványos IT modul, hanem egy hibrid kurzus. Megmagyarázta, hogy ez azt jelenti a tanároknak (mindkét területről), hogy együtt kell működjenek az optimális erőforrás-felhasználás elérése érdekében a diákok felkészítése során.

Éles Barna (business teacher of OJSZIGK), a Tervezés szakértői csoport vezetője becslése alapján a Tervezés modult 144 tanórában kellene tanítani (4 óra / hét). Elmagyarázta, hogy a diákoknak a legfőbb nehézséget az angol szövegben lévő szakkifejezések és rövidítések fogják okozni, de a csoport egyetértett abban, hogy az angol a használt világnyelv az IT iparban/szektorban, emiatt az angol rövidítéseket meg kell tartani.  

2. Csoport - Fejlesztés

Menyhárt Erika a Fejlesztés (BUILD) szakértői csoport vezetője elmondta, hogy 100 óra képzéssel lehetne felkészíteni a diákokat a ’Fejlesztés’ modulból, de a legtöbb tartalom integrálható olyan tantárgyakba, melyeket jelenleg is oktatnak IT-s diákoknak. Úgy érzi, hogy a teszt önmaga inkább elméleti dolgokon alapszik, nincsenek gyakorlati kérdések, viszont ajánlott lenne az elméleti és a gyakorlati rész arányát egyensúlyba hozni. Azt is kifejtette, hogy a tartalmak némelyike régebbi technológiára és gyakorlatokra utal, amelyeket frissíteni kellene. Megállapodás született egy lista összeállításáról, melyet az ECDL Alapítványhoz továbbítanának felülvizsgálat és lehetséges frissítés miatt.

3. Csoport - Üzemeltetés

Dr. Balassa Ildikó (SZÁMALK) az Üzemeltetés szakértői csoport vezetője. Elmondása szerint a tartalom jelenleg kb 90%-os és elég tudást ad a teszt kérdéseinek megválaszolásához. Itt is, mint az előző előadó, arról számolt be, hogy a tartalom egy részét meg kell változtatni ahhoz, hogy naprakész legyen és ő is egy listát javasolt az ECDL Alapítvány részére felülvizsgálatra. Örömmel számolt be arról, hogy a magyarországi rendszergazdai képzés jelenleg az Üzemeltetés tematikáját
80-90%-ban lefedi. Elmondta, hogy a EUCIP Üzemeltetés modulját olyan diákoknak lehet(ne) ajánlani, akik elkezdik a rendszergazdai kurzust és európai szintű képesítést szeretnének kapni.

 

 

 

 

 

A találkozó 2. napja

eLearning Írországban

David Cleary (ICS) a találkozó 2. napját egy rövid bemutatóval kezdte, az

Ír Számítástechnikai Társaság által alkalmazott online oktatási rendszert. Egy javaslattal folytatta egy többnyelvű megoldásról, ahol a diákok a gyakorlóteszt során az angol és a magyar nyelv között tudnának váltani. Ezzel a módszerrel élve a diákok megismerhetik a szavakat, kifejezéseket és a kérdések szerkezeteit.

CLIL (Content and Language Integration Learning) ??

Gyulavári Judit(NJSZKI) presented on CLIL (Content and Language Integration Learning). Az előadását a CLIL bemutatásával kezdte, és elmagyarázta, hogy Magyarországon ez egy intenzív nyelvi előkészítő évként fut, a kérdés az az, hogy kinek kellene ezt a kurzust tanítani; informatikus tanároknak vagy nyelvtanároknak vagy mindkettőnek? Azt mondta, hogy a tartalom, amely hozzájárul a diákok speciális témáihoz méginkább érdekes számukra. Ez a téma egy csoportbeszélgetéshez vezetett.

Adriana Fasulo (ISP), a CLIL módszerének néhány részletét mutatta be, melyet az iskolájukban használnak, amely jelenleg is kísérleti képzésként/pilótaprogramként fut. Azt is elmondta a csoport részére, hogy minden EUCIP diák az iskolájában a Core modul vizsgájait angolul teszik.

Iidikó hozzájárult ehhez a vitához azzal, hogy elmondta, hogy az iskolájában vannak tanároknak kifejlesztett e-learning tananyagok, melyek az informatikus diákok angoltanításához készültek, és felajánlotta ingyenes használatukat a projekthez.

Összefoglalva megállapodás született arról, hogy a magyar partnerek segédanyagokat fognak készíteni a szakképzésben dolgozó tanárok részére, hogy hogyan használják a CLIL-t a diákok EUCIP Core vizsgára való felkészítésük során.

A jövőbeli intézkedések tervezésének határozatai

A második nap hátralévő részében a munka  afontos döntések meghozatalával és a következő lépések megtervezésével telt.

Határozatok

1.  Vizsgák 

A EUCIP Core vizsgák határideje Magyarországon a 2015. február – április közötti időszakra lett meghatározva. Az elfogadott terv szerint 60 diák vizsgázna angolul, míg 80 diák vizsgázna magyarul.

2. Tanúsítványok

Mary Cleary (ICS) azt javasolta, ha minden modulról lehetne tanísítványt kapni, az nagy előny lenne. Elmondta, hogy  megkérdezte az Alapítványtól, hogy fontolják meg és örömmel jelentette, hogy ez lehetséges lesz, amennyiben az Alapítvánnyal megállapodnak abban, hogy have agreed to having individual module certificates  for the purpose of this project only. Ez azt jelenti, hogy a diák jogosult lesz minden modulból tanúsítványt kapni, valamint az ITAF-ról.

3. A EUCIP Core Sillabusz és tesztek lokalizációja – Az ECDL Alapítvány beleegyezett abba, hogy a sillabusz és a teszt elemei átvizsgálásra, adott esetben frissítésre kerüljenek.

4. A EUCIP Core tankönyvek lokalizációja – Megállapodás született arról, hogy 3 különálló könyv szülessen a ’Tervezés’ (Plan), a ’Fejlesztés’ (Build) és az ’Üzemeltetés’ (Operate) modulokhoz.

5.  A EUCIP Core Struktúrájának felülvizsgálata – A csoport aggódott amiatt, hogy a EUCIP Core struktúrája módosulhat az elkövetkező 1 évben. Mary elmondta, hogy a valószínűsége, hogy ez megtörténik, nem magas, de a magyar partnereknek figyelembe kell venni az eCD koncepcióját az adaptáció és lokalizáció során. 

Az elemzés további részletei az Ír Számítástudományi Társaság által, David Clearly szerkesztette hírlevélben olvashatóak.

Hírlevél megtekintése