Konferencia - SZÁMALK - 2015. szeptember 29.

Az "Európában elismert informatikai szakmai tanúsítvány a hazai szakképzésben" címmel megrendezett konferencián az Olasz és Ir Számítógép-tudományi Társaság (AICA és ICS) képviselői, az Enrico Fermi Intézet, Műszaki és Üzleti Szakközépiskola és a kísérleti vizsgáztatásban részt vett négy hazai szakközépiskola tanárai mutatták  be a EUCIP Core rendszert, a képzési modulok tematikáit, vizsgakövetelményeit és a hozzá kapcsolódó segédanyagokat.

A konferencia bevezető előadását Hartyányi Mária,  az iTStudy Hungary Kutató- és Oktatóközpont vezetője tartotta. Elmondta, hogy a projekt keretében elkészültek magyar nyelven a EUCIP vizsgatesztjei, és a kísérletben 200 magyar diák tett vizsgát a EUCIP Core szakképesítés egy vagy több moduljából. Elkészültek és hamarosan elérhetőek lesznek a EUCIP modulok tankönyvei, és a közeljövőben sor kerül az "IT-Coach", 30 órás pedagógus-továbbképzési program akkreditációjára, amely a tanároknak nyújt segítséget abban, hogy a diákjaikat a EUCIP vizsgára felkészítsék, és amelyet távoktatási formában, az interneten keresztül fognak tudni elvégezni.

A visszajelzések szerint nagy volt az érdeklődés a résztvevők körében. A konferencia végén közreadott kérdőíves felmérésben a válaszadók több mint, 96%-a érdeklődik a jövőbeli EUCIP rendszer iránt Magyarországon. Többen azt kérdezték, hogy mikor lehet a programot megkezdeni, mikor lesznek a vizsgák elérhetők a diákjaik számára.

A kísérleti vizsga tapasztalatait és eredményeit, illetve a Tervezés /Plan modul felépítését ismertette Gondán Anita, a balatonfűzfői Öveges József Szakképző iskola tanára, melyben elmondta a diákok eleinte nem igazán értették, hogy miért lesz jó nekik, ha az informatikai tudásuk mellé a gazdasági ismereteket is szereznek, és elsőre idegennek tűnt a témakör. A felkészítés végére azonban rájöttek, hogy olyan napi dolgokról esett szó, amik a munkába állás időszakában igencsak hasznosak lehetnek. Ez volt a legsikeresebb modul.   

A Fejlesztés /BUILD modult Hegedűs Helén és Cséfalvay Katalin, a SZÁMALK-Szalézi tanárai mutatták be. Ez a tudásterület is elsősorban azzal foglalkozik, hogy milyen problémák merülhetnek fel a vállalkozásban az informatikai infrastruktúra fejlesztése során,  milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor el kell dönteni, hogy a cég számára melyik az előnyösebb, az egyedi szoftverfejlesztés vagy az,  hogy a cég választ a piacon kapható kész szoftverek közül. A modul programozási ismereteket is tartalmaz, a hangsúly azonban itt nem a programozni tudáson, hanem inkább átfogó, elméleti ismereteken van.  Az informatikai rendszergazda és a CAD-CAM képzés esetében a felkészítés során erre külön figyelmet kell szentelni erre a modulra. 

Menyhárt Erika (Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola) és Kis Ágnes (Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola) pedig az Üzemeltetés/OPERATE modul kapcsán elmondta, a diákok azt gondolták, hogy felkészülés nélkül is sikeresen teljesítik ezt a modulvizsgát, ennek ellenére az operációs rendszerek bizonyos beállítási lehetőségével, funkcióval a vizsgán találkoztak először. A tudásterületet az OKJ-s képzés teljes egészében lefedi, a végzett tanulóknak ez a tananyag nem okozhatott gondot, de a kérdések stílusához hozzá kellett szokniuk, a sikeres vizsgához mindenképpen felkészülés szükséges. Összességében: a sikeres OKJ vizsgát tett informatikai rendszergazdák kis rákészüléssel, akár tanórán plusz információk hozzáadásával, e-learninggel, otthoni gyakorlással a modult sikeresen teljesíthetik.

A diákok a szervezett felkészülést nagyon jónak ítélték meg, viszont kevesen használták az online anyagokat, de ez várhatóan növekedni fog, ha a többen csatlakoznak a vizsgarendszerhez. A tananyagot megfelelően korszerű találták és a vizsgakörülményeket jónak ítélték.

A konferencia végén a résztvevők kérdésére Hartyányi Mária elmondta, hogy a vizsgák tényleges beindítására legkorábban 2016 januárjában kerülhet sor, és ezzel kapcsolatosan további tájékoztató konferencia megszervezését tervezik, amiről ezen a weboldalon fogják az érdeklődőket tájékoztatni. További információ az alábbi e-mail címen kérhető: maria.hartyanyi@itstudy.hu.

Az elemzés további részletei Töreky Szilvia, az iTStudy Hungary Kft. munkatársa által készített hírlevélben olvashatóak.

Hírlevél megtekintése

A zárókonferencián tartott előadások anyagát pedig itt megtekintheti:

Európában elismert informatikai szakmai tanúsítvány a hazai szakképzésben, Hartyányi Mária - iTStudy Hungary Oktató és Kutatóközpont)

A jelen és a jövő: az EUCIP-tól az e-CFplus-ig,   Pierfranco Ravotto, Olasz SzámítástudományiTársaság, AICA,

EUCIP Core az olasz szakképzésben – a vizsgafelkészítő szaktanárok tapasztalatai Adriana Fasulo informatikai szaktanár, Enrico Fermi Intézet, Műszaki és Üzleti Szakközépiskola, Firenze, Pontadera, Olaszország

 

Vizsgatapasztalatok

Tervezés (Plan) modul, Gondán Anita gazdasági és marketing tanár, Öveges József Szakképző Iskola, Balatonfűzfő

Fejlesztés (Build) modul , Hegedűs Helén igazgatóhelyettes, Cséfalvay Katalin gyakorlati oktatásvezető, SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola, Budapest

Üzemeltetés (Operate) modul, Menyhárt Erika igazgatóhelyettes, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolája, Budapest

Üzemeltetés (Operate modul), Kiss Ágnes informatika tanár, Galamb József Mezőgazdasági Szakközépiskola, Makó

Vizsgatapasztalatok összefoglalása – Ajánlások az iskolák számára, dr. Sediviné Balassa Ildikó igazgató, SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola, Budapest

EUCIP Core vizsga diákszemmel, Tóth Lajos Péter igazgatóhelyettes, Öveges József Szakképző Iskola, Balatonfűzfő